Petnaesta ekspedicija: Prvi hrišćani71.lekcija: Dan Svetog Duha72.lekcija: Petar pomaže čoveku73.lekcija: Stefan74.lekcija: Radosna vest o Isusu75.lekcija: Radosna vest za sve ljude Ekspedicija 15Download ...

Četrnaesta ekspedicija: Božiji veliki plan66.lekcija: Poslednja večera67.lekcija: Isus na sudu68.lekcija: Isus umire69.lekcija: Isus je živ70.lekcija: Isus odlazi na nebo Ekspedicija 14Download ...

Trinaesta ekspedicija: Šta je Isus radio61.lekcija: Isus hrani mnoštvo62.lekcija: Isus hoda po vodi63.lekcija: Čovek je progledao64.lekcija: Čovek je ozdravio65.lekcija: Lazar je živ Ekspedicija 13Download ...

Dvanaesta ekspedicija: Šta je Isus govorio56.lekcija: Šta treba da radim57.lekcija: Kako treba da se molim58.lekcija: Isus priča priče59.lekcija: Dobri Samarjanin60.lekcija: Izgubljeno–nađeno Ekspedicija 12Download ...

Novi zavetJedanaesta ekspedicija: Isus, Božiji Sin51.lekcija: Jedan od nas52.lekcija: Veruj u nemoguće53.lekcija: Radosna vest!54.lekcija: Spremi se55.lekcija: Upoznaj svog neprijatelja skripte (11)Download ...

Deseta ekspedicija: Božiji glasnici46.lekcija: Isaija47.lekcija: Jeremija48.lekcija: Danilo49.lekcija: Jona50.lekcija: Malahija Ekspedicija 10Download ...

Deveta ekspedicija: Pesme i poslovice41.lekcija: Pesme i poslovice42.lekcija: Molim te, oprosti mi!43.lekcija: Dušo moja, proslavljaj Gospoda!44.lekcija: Biti mudar45.lekcija: Živeti po Božijoj volji Ekspedicija 9Download ...

Osma ekspedicija: Nevolje!36.lekcija: Davidu je žao37.lekcija: Solomon je mudar38.lekcija: Solomonov hram39.lekcija: Ilija i proroci40.lekcija: Pad Jerusalima Ekspedicija 8Download ...

Sedma ekspedicija: Božiji narod31.lekcija: Samuilo sluša Boga32.lekcija: Kralj Saul33.lekcija: David i Golijat34.lekcija: David i Saul35.lekcija: Kralj David Ekspedicija 7Download ...

Šesta ekspedicija: Božiji heroji26.lekcija: Božiji ljudi su neposlušni27.lekcija: Devora28.lekcija: Gedeon29.lekcija: Samson30.lekcija: Ruta Ekspedicija 6Download ...