Peta ekspedicija: Božiji ljudi21.lekcija: Božija pravila22.lekcija: Zlatno tele23.lekcija: Isus Navin, vođa24.lekcija: Prelazak preko Jordana25.lekcija: Pad Jerihona Ekspedicija 5Download ...

Četvrta ekspedicija: Mojsije16.lekcija: Mojsije se rodio17.lekcija: Bog se objavljuje Mojsiju18.lekcija: Nema izlaza!19.lekcija: Slobodni ste!20.lekcija: Prelazak preko mora! Ekspedicija 4Download ...

Treća ekspedicija: Dobro i u zlu11.lekcija: Prodato!12.lekcija: Zatvor i unapređenje13.lekcija: Braća se ponovo susreću14.lekcija: Povratak u Egipat15.lekcija: Ponovni susret Ekspedicija 3Download ...

Ekspedicija 2Download Druga ekspedicija: Božija porodica6. lekcija: Vreme je za odlazak7. lekcija: Božije obećanje dato Avramu8. lekcija: Ispunjeno obećanje9. lekcija: Nisi sam10. lekcija: Pomirenje ...

Prva ekspedicija: Bog stvara svet1. lekcija: Prvi ljudi2. lekcija: Pad u greh3. lekcija: Potop4. lekcija: Božije obećanje dato Noju5. lekcija: Vavilonska kula Ekspedicija 1Download ...

Cilj nam je dopreti do svakog deteta, mlade i odrasle osobe, a sa knjigama je to i moguće. U Velikoj biblijskoj ekspediciji naći ćeš 100 biblijskih tekstova, koji su podeljeni na 20 delova. Svaki deo sardži 5 biblijskih događaja. Pitanja, činjenice i ...

Uzrast od 7-11 godina U program dana su uključene: igre, muzika, kreativne radionice, sport, biblijske pouke, pustolovine u prirodi i druženje u malim grupama. Program se može prilagoditi časovima veronauke i poludnevnim kampovima.  Takođe, ovde možete preuzeti i priručnik o radu sa decom ...

Maja Vasiljević ...