Deseta ekspedicija: Božiji glasnici46.lekcija: Isaija47.lekcija: Jeremija48.lekcija: Danilo49.lekcija: Jona50.lekcija: Malahija Ekspedicija 10Download ...

Deveta ekspedicija: Pesme i poslovice41.lekcija: Pesme i poslovice42.lekcija: Molim te, oprosti mi!43.lekcija: Dušo moja, proslavljaj Gospoda!44.lekcija: Biti mudar45.lekcija: Živeti po Božijoj volji Ekspedicija 9Download ...

Osma ekspedicija: Nevolje!36.lekcija: Davidu je žao37.lekcija: Solomon je mudar38.lekcija: Solomonov hram39.lekcija: Ilija i proroci40.lekcija: Pad Jerusalima Ekspedicija 8Download ...

Sedma ekspedicija: Božiji narod31.lekcija: Samuilo sluša Boga32.lekcija: Kralj Saul33.lekcija: David i Golijat34.lekcija: David i Saul35.lekcija: Kralj David Ekspedicija 7Download ...

Šesta ekspedicija: Božiji heroji26.lekcija: Božiji ljudi su neposlušni27.lekcija: Devora28.lekcija: Gedeon29.lekcija: Samson30.lekcija: Ruta Ekspedicija 6Download ...

Peta ekspedicija: Božiji ljudi21.lekcija: Božija pravila22.lekcija: Zlatno tele23.lekcija: Isus Navin, vođa24.lekcija: Prelazak preko Jordana25.lekcija: Pad Jerihona Ekspedicija 5Download ...

Četvrta ekspedicija: Mojsije16.lekcija: Mojsije se rodio17.lekcija: Bog se objavljuje Mojsiju18.lekcija: Nema izlaza!19.lekcija: Slobodni ste!20.lekcija: Prelazak preko mora! Ekspedicija 4Download ...

Treća ekspedicija: Dobro i u zlu11.lekcija: Prodato!12.lekcija: Zatvor i unapređenje13.lekcija: Braća se ponovo susreću14.lekcija: Povratak u Egipat15.lekcija: Ponovni susret Ekspedicija 3Download ...

Ekspedicija 2Download Druga ekspedicija: Božija porodica6. lekcija: Vreme je za odlazak7. lekcija: Božije obećanje dato Avramu8. lekcija: Ispunjeno obećanje9. lekcija: Nisi sam10. lekcija: Pomirenje ...

Prva ekspedicija: Bog stvara svet1. lekcija: Prvi ljudi2. lekcija: Pad u greh3. lekcija: Potop4. lekcija: Božije obećanje dato Noju5. lekcija: Vavilonska kula Ekspedicija 1Download ...