Ovo je avanturistička, inovativna i interaktivna igrica s biblijskom pozadinom namenjena deci 8–11 godina. Grad Ankora poziva mlade heroje da postanu njihovi čuvari i pomognu Ankoranima da pronađu izgubljene priče iz Biblije i vrate ih u grad, jer je Tornju ...

Velika Biblijska Ekspedicija - Cilj nam je dopreti do svakog deteta, mlade i odrasle osobe, a sa knjigama je to i moguće. ...

Izdajemo knjige i štampamo flajere pomoću kojih osoba moze duhovno da raste. ...

Kalendar za čitanje Biblije je spisak biblijskih tekstova za svaki dan. Ovaj kalendar koriste mililoni hrišćana više od jednog veka, pomoći će da temeljito i studiozno čitate Božju Reč. Planirane aktivnosti za 2021-vu godinu možete preuzeti sa ovog linka: Klas ...