Klas

Kalendar za čitanje Biblije je spisak biblijskih tekstova za svaki dan. Ovaj kalendar koriste mililoni hrišćana više od jednog veka, pomoći će da temeljito i studiozno čitate Božju Reč.
Planirane aktivnosti za 2020-tu godinu možete preuzeti sa ovog linka:
SKRIPTA klas 2020 A