Velika Božja priča

Velika Božija priča“ je mala brošura koja sadrži neverovatnu priču! Scripture Union International je osmislio ovaj materijal koji će pomoći deci da istražuju Bibliju. Na unutrašnjim stranama je dat pregled cele Biblije, uključujući i mesto gde se TI uklapaš. A na spoljašnjim stranama je vodič koji objašnjava deci šta zapravo znači slediti Boga.

Ova lepa brošura je svakodnevni podsetnik da je vaše dete važan deo Božije priče u sadašnjosti i:

  •        mogu da je koriste učitelji, roditelji i drugi ljudi dok istražuju Bibliju sa decom.
  •        može da se koristi na Skriptinim kampovima, programima, dečjim susretima itd.
  •        može da je koristi pojedinac, kao i male grupe i porodice.
  •        mogu da koriste deca da pomognu svojim drugarima da razumeju Veliku Božiju priču.

Preuzmite ovu brošuru i istražite Bibliju