Zoom sastanak sa tinejdžerima

Zoom sastanak sa tinejdžerima održali smo 1. avgusta, ohrabreni lepim i pozitivnim prethodnim iskustvom sa onlajn sastankom. Tema je bila izazovna i zanimljiva „Kada Bog kaže ne“ i predlog je došao od samih tinejdžerima. Na osnovu kasnije diskusije videli smo da je poruka bila pun pogodak i da ih je zaista potakla na razmišljanje. Bez obzira na ograničenja koje donosi virtuelno druženje, ipak smo uspeli da osetimo zajedništvo i budemo ohrabreni porukom iz Božije reči i da imamo u vidu da Bog kada nekad na datu situaciju kaže nama NE, to znači da ima u vidu i priprema nešto mnogo bolje, zdravije, bezbednije i sigurnije za nas.