Lekcije 51 – 55

Novi zavet
Jedanaesta ekspedicija: Isus, Božiji Sin
51.lekcija: Jedan od nas
52.lekcija: Veruj u nemoguće
53.lekcija: Radosna vest!
54.lekcija: Spremi se
55.lekcija: Upoznaj svog neprijatelja