Lekcije 61- 65

Trinaesta ekspedicija: Šta je Isus radio
61.lekcija: Isus hrani mnoštvo
62.lekcija: Isus hoda po vodi
63.lekcija: Čovek je progledao
64.lekcija: Čovek je ozdravio
65.lekcija: Lazar je živ