„Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.“Priče Solomonove 22,6Biblija nam govori o važnosti podučavanja dece o Bogu i zato želimo da se svim srcem posvetimo tom bitnom zadatku. Da bismo ostvarili taj ...

Period adolescencije je specifična faza u telesnom i psihičkom razvoju svake individue, praćena izrazito burnim psihičkim promenama, previranjima i lutanjima. Naša velika želja je da na različite načine pomognemo tinejdžerima da razumeju i prevaziđu, koliko je to moguće, emocionalne i ...

Cilj nam je dopreti do svakog deteta, mlade i odrasle osobe, a sa knjigama je to i moguće. Pillow on bed decoration interior of bedroom Izdajemo knjige i štampamo flajere pomoću kojih osoba moze duhovno da raste. Imamo programe kao ...

Udruženje „Izazov“ organizuje mnoge aktivnosti koje pomažu i ujedno edukuju decu i mlade sa invaliditetom. Sastajemo se jednom nedeljno i oraganizujemo kreativne i edukativne radionice primenjene uzrastu, potrebama i mogućnostima dece i mladih. Pored toga, tokom vikenda i školskih raspusta ...

Učitelji na kampovima i kratkim susretima u organizaciji SU Srbije su edukovani volonteri koji svojim znanjem, sposobnostima i veštinama pomažu i vode susrete dece i mladih. Učitelji ne treba da se zadovolje znanjem i iskustvom koje poseduju. Potrebno je da ...