Dvadeseta ekspedicija: Zauvek s Bogom96.lekcija: Glas i vizija97.lekcija: Isusova poruka crkvi98.lekcija: Ko je vladar celog sveta?99.lekcija: Sveopšte veselje100.lekcija: Novi početak Ekspedicija 20Download ...

Devetnaesta ekspedicija: Slediti Isusa91.lekcija: Božija ljubav92.lekcija: Nova osoba93.lekcija: Dođi Isusu94.lekcija: Vera i dela95.lekcija: Volite jedan drugoga Ekspedicija 19Download ...

Osamnaesta ekspedicija: Živeti po Božijoj volji86.lekcija: Vođenje crkve87.lekcija: Pripadati Bogu88.lekcija: Raditi za Boga89.lekcija: Božija Reč90.lekcija: Budite spremni Ekspedicija 18Download ...

Sedamnaesta ekspedicija: Pripadati Bogu81.lekcija: Bog sve radi za našu dobrobit82.lekcija: Božiji duh83.lekcija: Božije oružje84.lekcija: Radujte se!85.lekcija: Ne odustaj! Ekspedicija 17Download ...

Šesnaesta ekspedicija: Radosna vest za sve76.lekcija: Isus se objavljuje Savlu77.lekcija: Širenje radosne vesti78.lekcija: Izveštavanje79.lekcija: Putovanje i naučavanje80.lekcija: Brodolom! Ekspedicija 16Download ...

Petnaesta ekspedicija: Prvi hrišćani71.lekcija: Dan Svetog Duha72.lekcija: Petar pomaže čoveku73.lekcija: Stefan74.lekcija: Radosna vest o Isusu75.lekcija: Radosna vest za sve ljude Ekspedicija 15Download ...

Četrnaesta ekspedicija: Božiji veliki plan66.lekcija: Poslednja večera67.lekcija: Isus na sudu68.lekcija: Isus umire69.lekcija: Isus je živ70.lekcija: Isus odlazi na nebo Ekspedicija 14Download ...

Trinaesta ekspedicija: Šta je Isus radio61.lekcija: Isus hrani mnoštvo62.lekcija: Isus hoda po vodi63.lekcija: Čovek je progledao64.lekcija: Čovek je ozdravio65.lekcija: Lazar je živ Ekspedicija 13Download ...

Dvanaesta ekspedicija: Šta je Isus govorio56.lekcija: Šta treba da radim57.lekcija: Kako treba da se molim58.lekcija: Isus priča priče59.lekcija: Dobri Samarjanin60.lekcija: Izgubljeno–nađeno Ekspedicija 12Download ...

Novi zavetJedanaesta ekspedicija: Isus, Božiji Sin51.lekcija: Jedan od nas52.lekcija: Veruj u nemoguće53.lekcija: Radosna vest!54.lekcija: Spremi se55.lekcija: Upoznaj svog neprijatelja Ekspedicija 11Download ...