Klas

Kalendar za čitanje Biblije je spisak biblijskih tekstova za svaki dan. Ovaj kalendar koriste mililoni hrišćana više od jednog veka, pomoći će da temeljito i studiozno čitate Božju Reč.
Planirane aktivnosti za 2021-vu godinu možete preuzeti sa ovog linka:


Klas 2021