Seminari

Učitelji na kampovima i kratkim susretima u organizaciji SU Srbije su edukovani volonteri koji svojim znanjem, sposobnostima i veštinama pomažu i vode susrete dece i mladih. Učitelji ne treba da se zadovolje znanjem i iskustvom koje poseduju. Potrebno je da stalno uče, napreduju, pružaju i prime nove ideje kao i ohrabrenje koje je svakom učitelju neophodno.
Seminar je prilika i za osobe koje imaju malo iskustva ili ga uopšte nemaju. Zato kroz seminare želimo pružiti pomoć učiteljima.