Klas 2022

Kalendar za čitanje Biblije je spisak biblijskih tekstova za svaki dan. Ovaj kalendar koriste mililoni hrišćana više od jednog veka, pomoći će da temeljito i studiozno čitate Božju Reč. Planirane aktivnosti za 2022-gu godinu možete preuzeti sa ovog linka: