Rad sa decom i mladima sa invaliditetom

Udruženje „Izazov“ organizuje mnoge aktivnosti koje pomažu i ujedno edukuju decu i mlade sa invaliditetom. Sastajemo se jednom nedeljno i oraganizujemo kreativne i edukativne radionice primenjene uzrastu, potrebama i mogućnostima dece i mladih. Pored toga, tokom vikenda i školskih raspusta organizujemo izlete i posete kulturno-istorijskim ustanovama.
Imamo za cilj, učestvujući u zajedničkim aktivnostima prema svojim sposobnostima, da kod dece i mladih podstaknemo razvijanje radnih sposobnosti, zatim osećaj pripadnosti grupi u kojoj se radi i stvara, te osećaj tolerancije i razumevanja. Sva deca se podstiču u zavisnosti od svojih mogućnosti da uzmu učešća u izvođenju zajedničkih aktivnosti.