Velika Biblijska Ekspedicija

Velika Biblijska Ekspedicija – Cilj nam je dopreti do svakog deteta, mlade i odrasle osobe, a sa knjigama je to i moguće.