Kamp u Kovinu

U crkvi u Kovinu smo nakon ukidanja vanrednog stanja održali 5 susreta uz sve mere prevencije širenja virusa. To je jedna veoma lepa grupa raznolikog uzrasta i zato postoji jedan izazov, da uspemo da prilagodimo poruke i aktivnosti i lepo je videti kako starija deca imaju razumevanja i strpljenja za njihove mlađe drugare.

Deca i tinejdžeri u Kovinu su se takođe grupno uključivali oba puta kada smo imali Zoom sastanke sa tinejdžerima. Poslednji susret je bilo celodnevni i želeli smo i da aktivno učestvujemo u bogosluženju zajednice u Kovinu i da ohrabrimo i njihove roditelje.

Prvo smo osmislili molitvene stanice koje su predstavljale sve elemente molitve „SLAVITI BOGA“, „ZAHVALJIVATI“, „ISKATI“, „MOLITI ZA OPROŠTAJ“ i zaokružili sa „AMIN“, gde je svako od njih dobio priliku da dublje razmisli o svakom ovom segmentu i možda još jasnije uvidi svrhu molitve.

Nakon toga usledile su igre i radionica i na kraju, kao kruna događaja, bogosluženje na kojem smo glumili skeč o vazduhu koji je alegorija o postojanju Boga.

Bilo je divno i još zanimljivije jer su glumili uz pomoć lutki (donacija Protestantske Evanđeoske crkve iz Beograda). Zaista je prava radost videti dečiju ozarenost i spremnost da prenesu ono što su naučili o Bogu i nama su oni pravo ohrabrenje u ovim turbulentnim vremenima.