Jesenje aktivnosti

SKUPŠTINA „SKRIPTE“

SKUPŠTINA „SKRIPTE“
Bog nam je pružio veliku radost da se ponovo vidimo uživo na Skupštini „Skripte“, održanoj 19. novembra ove godine, u Beogradu.
Sa zahvalnošću i velikom radosti smo slušali šta je Bog sve učinio u ovoj godini, kao i šta sve planira da učini sledeće godine. Mnogo je dece, tinejdžera, omladine, roditelja i učitelja primilo ohrabrenja, naučilo veština i, što je najvažnije, približilo se Bogu, upravo na našim kampovima, dečijim susretima i aktivnostima za tinejdžere i mlade, kroz aktivnosti na društvenim mrežama, dnevna čitanja za mlade, aktivnosti i rad sa decom sa posebnim potrebama u Vršcu, kroz seminare, podkast za roditelje i porodično bogosluženje.
Za sve ono što Bog od nas traži, on obezbedi i sredstva. Zahvalni smo Bogu i svim donatorima (organizacijama, crkvama i pojedincima) što kroz svoje dobrovoljne priloge omogućuju naš rad.
Imali smo obilnu i duhovnu, i telesnu trpezu. Bog nas je kroz svoju Reč podsetio da On ima još mnogo toga što želi da nam dâ. Da bismo to mogli da primimo, potrebno je – kao što nas poziva preko svog sluge Jovana Krstitelja – da pripremimo put za Gospoda. Kako to izgleda, videli smo na jednom starozavetnom primeru: caru Josiji, kroz čiju se poslušnost Božjoj reči sav izraelski narod okrenuo Bogu (2. Dnevnika 34 i 35).
Rastali smo se ispunjeni, ohrabreni i zahvalni za sve što nam je Gospod pripremio tog predivnog dana.
Melita Vidović

SEMINAR

SEMINAR

Seminar za volontere održali smo 4. novembra preko Zoom platforme gde je naš govornik i dugogodišnji saradnik Slobodan Stojanović govorio na temu učeništva. Sve učesnike, uključujući i mene, zaintrigirao je naslov teme „222“, a onda nam je Slobodan otkrio da je zapravo skraćenica za 2. Timoteju 2:2 „ A ono što si pred mnogim svedocima od mene čuo, to poveri pouzdanim ljudima, onima koji će biti sposobni i druge da pouče“. Na ovaj način nam je tema ostala upečatljivija u sećanju.

Zatim nam je slikovito predstavio četiri vrste Isusove službe: Isus je dosezao ljudeIsus je propovedao evanđeljeIsus je aktivno provodio vreme s učenicima i Isus se osamljivao. Seminar je bio interaktivnog tipa, svi smo imali zadatak da prepoznamo u određenim biblijskim stihovima koja Isusova služba je naglašena, i ovo je uvek dobar način da se razbijemo nelagodu i monotoniju onlajn sastanaka. Ovim seminarom smo samo zagrebali koliko je Isusova služba bila složena i zato planiramo da proučavamo ovaj pristup u budućnosti. Isusov primer služenja je idealan, a iako je nama savršenstvo nedostižno, pozvani smo da učimo od njega kao uzora, kako bismo na najverodostojniji način širili Božju Reč među decom i mladima.

Amanda Vučković