Lekcije 1 – 5

Prva ekspedicija: Bog stvara svet
1. lekcija: Prvi ljudi
2. lekcija: Pad u greh
3. lekcija: Potop
4. lekcija: Božije obećanje dato Noju
5. lekcija: Vavilonska kula