Lekcije 11 – 15

Treća ekspedicija: Dobro i u zlu
11.lekcija: Prodato!
12.lekcija: Zatvor i unapređenje
13.lekcija: Braća se ponovo susreću
14.lekcija: Povratak u Egipat
15.lekcija: Ponovni susret