Lekcije 16- 20

Četvrta ekspedicija: Mojsije
16.lekcija: Mojsije se rodio
17.lekcija: Bog se objavljuje Mojsiju
18.lekcija: Nema izlaza!
19.lekcija: Slobodni ste!
20.lekcija: Prelazak preko mora!