Lekcije 6 – 10

Druga ekspedicija: Božija porodica
6. lekcija: Vreme je za odlazak
7. lekcija: Božije obećanje dato Avramu
8. lekcija: Ispunjeno obećanje
9. lekcija: Nisi sam
10. lekcija: Pomirenje