Lekcije 31 – 35

Sedma ekspedicija: Božiji narod
31.lekcija: Samuilo sluša Boga
32.lekcija: Kralj Saul
33.lekcija: David i Golijat
34.lekcija: David i Saul
35.lekcija: Kralj David