Lekcije 36 – 40

Osma ekspedicija: Nevolje!
36.lekcija: Davidu je žao
37.lekcija: Solomon je mudar
38.lekcija: Solomonov hram
39.lekcija: Ilija i proroci
40.lekcija: Pad Jerusalima