Lekcije 46 – 50

Deseta ekspedicija: Božiji glasnici
46.lekcija: Isaija
47.lekcija: Jeremija
48.lekcija: Danilo
49.lekcija: Jona
50.lekcija: Malahija