Lekcije 56 – 60

Dvanaesta ekspedicija: Šta je Isus govorio
56.lekcija: Šta treba da radim
57.lekcija: Kako treba da se molim
58.lekcija: Isus priča priče
59.lekcija: Dobri Samarjanin
60.lekcija: Izgubljeno–nađeno