Lekcije 71 – 75

Petnaesta ekspedicija: Prvi hrišćani
71.lekcija: Dan Svetog Duha
72.lekcija: Petar pomaže čoveku
73.lekcija: Stefan
74.lekcija: Radosna vest o Isusu
75.lekcija: Radosna vest za sve ljude