Lekcije 81 – 85

Sedamnaesta ekspedicija: Pripadati Bogu
81.lekcija: Bog sve radi za našu dobrobit
82.lekcija: Božiji duh
83.lekcija: Božije oružje
84.lekcija: Radujte se!
85.lekcija: Ne odustaj!