Lekcije 86 – 90

Osamnaesta ekspedicija: Živeti po Božijoj volji
86.lekcija: Vođenje crkve
87.lekcija: Pripadati Bogu
88.lekcija: Raditi za Boga
89.lekcija: Božija Reč
90.lekcija: Budite spremni