Lekcije 96 – 100

Dvadeseta ekspedicija: Zauvek s Bogom
96.lekcija: Glas i vizija
97.lekcija: Isusova poruka crkvi
98.lekcija: Ko je vladar celog sveta?
99.lekcija: Sveopšte veselje
100.lekcija: Novi početak