Lekcije 26 – 30

Šesta ekspedicija: Božiji heroji
26.lekcija: Božiji ljudi su neposlušni
27.lekcija: Devora
28.lekcija: Gedeon
29.lekcija: Samson
30.lekcija: Ruta